image banner
TIN MỚI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 31
  • Trong tháng: 2,878
  • Tất cả: 83,277
TAI LIỆU XÂY DƯNG XÃ HỘI HỌC TẬP
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập và triến khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập”.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện Phú Tân về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Phú Tân; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Phú Tân về việc thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Phú Tân; Kế hoạch số 213/KH-BCĐ ngày 21/6/2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Phú Tân về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập năm 2022” trên địa bàn huyện Phú Tân. Phòng GD&ĐT huyện Phú Tân (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Phú Tân) truyền thông tài liệu đến các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện biết và làm cơ sở thực hiện.

Cấu trúc tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập” gồm 05 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
Chương 2: Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập.
Chương 3: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập.
Chương 4: Hướng dẫn đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam
Chương 5: Giới thiệu quy trình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập.

Tải Tài liệu Tải về

Tải về Kế hoạch 98, KH 213, Tác giả: Cẩm Hường tổng hợp

Liên hệ

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Phú Tân

Địa chỉ:Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau